Logo DISKAN

fgdfg

Druk Ekologiczny

Jesteśmy wrażliwi na ochronę środowiska naturalnego dlatego do realizacji powierzonych nam prac używamy farb które nie zawierają trujących związków metali ciężkich np., na bazie ołowiu, kadmu, rtęci czy chromu, a do produkcji opakowań żywnościowych używamy farb tylko na bazie olejów roślinnych zdolnych do biologicznego rozkładu.

W trosce o środowisko staramy się proponować naszym klientom druk na papierach ekologicznych, głównie są to papiery recyklingowe takie jak cyclus offset, cyclus print, cocoon , revive,w 100% pochodzące z recyklingu, posiadają one około 70% białości, są optymalnym wyborem w druku offsetowym. Korzystamy również z papierów posiadających proekologiczne certyfikaty – FSC, Błękitny Anioł (Der Blaue Angel), Łabędź (Svanen), Europejski Znak Ekologiczny, znak Produkcji Ekologicznej.

Nasza drukarnia w trosce o ochronę środowiska wdrożyła następujące procesy:

segreguje odpady przemysłowe,

zobowiązuje się do stosowania w procesach produkcyjnych jak najwięcej środków ekologicznych,

używa w produkcji farby, które nie zawierają trujących związków metali ciężkich i są nieszkodliwe dla pracowników,
wykorzystuje w produkcji papiery ekologiczne

cały czas zmniejsza odpady produkcyjne papieru, są one przekazywane do papierni gdzie produkowany jest z nich m.in. papier recyklingowy

Szczególną wagę przykładamy do zrozumienia przez naszych pracowników aspektów ochrony środowiska, dajemy temu wyraz w założeniach polityki jakościowej naszej firmy, w chęci budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej otoczeniu naturalnemu. Poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne chcemy kształtować wśród naszych pracowników proekologiczne postawy i zachowania.