Logo DISKAN

fgdfg

Druk Solwentowy

Natryskowy druk solwentowy jest sposobem przenoszenia wirtualnych, cyfrowowo zapisanych obrazów graficznych na podłoża rzeczywiste, pokryte polichlorkiem winylu jak: folie samoprzylepne, tkaniny banerowe, lub w inny sposób spreparowane materiały np. papier, tkaniny lub folie poliestrowe za pomocą atramentów rozpuszczonych w roztworach organicznych wysychających pod wpływem powietrza.

Informacje dodatkowe

Atramenty solwentowe zawierają pigmenty rozpuszczone lub zawieszone w roztworach organicznych. Najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem jest cykloheksanon. Ze względu na szkodliwe oddziaływanie tej substancji na organizm ludzki, czynione są próby na wyeliminowanie go lub częściowe zastąpienie innymi chemikaliami. Stężenie cykloheksanonu określa w pewien sposób charakter danego atramentu. Dlatego w żargonie branżowym rozróżniamy trzy podstawowe ich rodzaje:

Ekosolwentowy - nie zawierający cykloheksanonu (co nie oznacza, że nie jest szkodliwy dla ludzi i środowiska).

Średniosolwentowy (Roland)- zawierający pośrednią wartość cykloheksanonu.

Mocnosolwentowy, "twardy solwent" (Jeti, Flora) - zawierajacy pełną dawkę cykloheksanonu.

Najczęściej niepełna dawka cykloheksanonu powoduje zmniejszenie odporności wydruków na płowienie barw oraz zmniejsza odporność na ścieranie.