Regulamin ten jest formą zawarcia umowy pomiędzy zlecającym usługę (klient) a wykonującym
usługę DISKAN Galeria Toruń, ul. Strumykowa 10

 1. Przygotować plik zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zakładce “JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DO WYDRUKU”
 2. Sporządzić dokładny opis, niezbędny do wykonania usługi, w którym należy podać:
  • Rodzaj podłoża na jakim ma być wykonany wydruk / usługa
  • Wielkość, rozmiar
  • Rodzaj druku jedno stronny czy dwustronny
  • Kolorowy czy czarno-biały
  • Miejsca cięcia, docinania lub zaginania muszą być wyraźnie oznaczone znacznikami bez widocznych na obrazie linii (kresek) cięcia lub dokładnie opisane.
  • Ilość sztuk lub kompletów
  • Oczekiwany lub uzgodniony termin realizacji
  • Kontakt telefoniczny i adres e-mail
  • Nazwisko i imię osoby składającej zamówienie
  • Dodatkowe informacje, które mogą być potrzebne do wykonania zamówienia
 3. Gotowy plik można wysłać na dwa sposoby:
  • Na adres e-mail: diskan@wp.pl
  • Użyć przycisku “WYŚLIJ PLIK”, który znajduję się na górze strony jak również w stopce. Tam wypełnić
   formularz oraz załączyć swój projekt do druku.
 4. Potwierdzić telefonicznie wysłanie zamówienia pod nr telefonu (+48) 507-127-701
 5. Dokonać płatności za wykonaną usługę. W razie problemów odnośnie dokonania płatności wszystko jest opisane w zakładce “JAK ZAPŁACIĆ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ”.
 6. Odebrać wydrukowany projekt osobiście w naszej drukarni bądź podać nam adres gdzie mamy wysłać
  towar oraz za pośrednictwem jakiej firmy. Opłaty za transport obliczane są na podstawie taryf
  obowiązujących u Polskich firm wykonujących takie usługi i są doliczane dodatkowo.

UWAGA !!!

 • Niepoprawnie złożone zamówienie – zlecenie lub grafika przygotowana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w zakładce “JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DO WYDRUKU” zwalnia nas z odpowiedzialności za niewłaściwie wykonaną usługę.
 • Językiem obowiązującym przy składaniu zamówienia jest język polski.
 • Wszystkie przysłane przez klienta pliki do wykonania usługi są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu wykonania usługi i nie będą w żaden sposób przez naszą firmę przekazane osobom lub podmiotom trzecim.
 • Przesyłając plik do druku klient sprawdził go pod każdym względem zgodności merytorycznej, gramatycznej, ortograficznej, graficznej i formalnej. Oznacza to, że zamawiający nie będzie wnosił roszczeń jeżeli błędy te popełniono na etapie projektowania.
 • Zlecający i zamawiający usługę (klient), ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym również za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 • Zlecający i zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ewentualne rozbieżności w kolorystyce wydrukowanych prac w stosunku do obrazu wyświetlanego na monitorze komputerowym są możliwe i ściśle zależą od klasy i rodzaju monitora oraz od jakości jego kalibracji.
 • Dokonując płatności za zamówienie klient tym samym oświadcza, że zapoznał się z treścią informacji
  zawartej w zakładce “JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DO DRUKU”. Zaakceptował powyższy regulamin oraz, wykonał
  projekt zgodnie z jego zaleceniami. Tym samym umowa została zawarta i ma charakter świadczeń
  umówionych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i jest wiążąca zarówno dla zamawiającego jak i dla
  sprzedającego usługę.
 • Jeżeli jednak pomimo zapoznania się z powyższym REGULAMINEM będą mieli Państwo wątpliwości jak zamówić wykonanie usługi, prosimy o kontakt telefoniczny z nami pod nr telefonów: (+48) 507-127-701.